ความแห้งแล้ง…


หากดินแห้งแล้ง..

เช่นนี้แล้ว...

land_1200

ก็คงปลูกพืชพันธุ์ใดๆไม่ได้เลย...

แต่เราพลิกฟื้นมันได้ด้วยจิตใจที่ชุ่มเย็น...

ทำได้มั้ยล่ะ..

พลิกที่จิตน่ะ..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *