คนหนึ่ง..


คนหนึ่ง...ริษยา... คนหนึ่ง..เคียดแค้น..พยาบาท.. คนหนึ่ง..ทะเยอทะยาน.. คนหนึ่ง..ทิฐิมานะ..หยิ่ง..ทรนง.. คนหนึ่ง..รัก.. คนหนึ่ง..โลภ.. คนหนึ่ง..โกรธ.. คนหนึ่ง..หลง.. มัวเมา..หมกมุ่น..วุ่นวาย..ในกองแห่งกิเลสนานาประการ.. หาได้มีความเบิกบานใจ..ใดๆไม่..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *