การผ่อนคลาย..สบายอารมณ์..


เมื่อเรามีหน้าที่...ที่ต้องทำ... ก็จำต้องตั้งใจ..ทำสิ่งน้ันอย่างเต็มกำลัง... ผลลัพธ์..หลังจากนั้น..ก็วางใจเถอะ... วางอารมณ์ใจ..สบายๆ..เบาๆ...ก็ดีนะ... ท้ายที่สุด...ทุกสิ่งย่อมต้องเปลี่ยนแปลง.... ทุกสิ่งย่อมต้องพังสลายหายไป... จะเอาอะไรกันเล่า...มีแค่ใจเรานี่แหละที่พาไปได้... ตามนั้น....

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *